Минерална вода

 

СЪСТАВ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА

Минерален басейн

     Градът разполага с най-големия ресурс на минерална вода в страната и на Балканите с общ дебит 143 л./сек. Във Велинград и околността има над 80 извора, в 3 находища на минерални води с различни физикохимична характеристика, носещи името на квартала в който се намират.

     Минералната вода на извор Чепино, с която са захранени, посредством собствена водопроводна мрежа, балнеокомплексите Свети Спас и СПА Клуб Бор е хипертермална с температура 48°С и с обща минерализация 187 гр./л. Характеризира се като хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева, радонова, съдържаща хидросулфид. Дебита на извора е 70 л./сек.

     Водата е подходяща за питейно, инхалационно и външно лечение, а показанията за профилактика, лечение и рекреация са за заболявания на: опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, дихателна система, обмяната на веществата, стомашно-чревния тракт, бъбречно-урологични, гинекологични, кожни, функционални разстройства на нервната система.Състав на минералната вода Извор Чепино
Температура на водата (C°) 48
pH 9,15
Радиоактивност в емана на л. 68
Катиони в мг./л.  
Калий 0,49
Натрий 47,60
Калций 4,62
Магнезий следи
Аниони в мг./л.  
Флуор 4,50
Хлор 3,66
Сулфати 44,03
Хидрокарбонати 51,65
Карбонати 19,05
Хидрофосфат 0,01
Металсилициева киселина 45,76
Обща минерализация 187гр/л