Политика на хотела


Политика на резервации и анулации в хотели „Сирона“ – Балнеокомплекс „Свети Спас“, Велинград.

 

1.     Хотелското настаняване се извършва от фирма „Балсистем“ ЕООД, която управлява Балнеокомплекс – Балнеокомплекс „Свети Спас“ от свое име и за своя сметка. Адресът на управление е: гр.София, бул.Т.Каблешков 55, вх.А, ет.7

2.     Контакт: гр. Велинград 4600, ул. Никола Вапцаров 97, тел. +359 359 20 250, info@svetispas.com, www.svetispas.com

3.     Всички резервации се считат за валидни след плащане на депозит/цялата сума, съгласно условията на офертата/потвърждението. Хотелът има право да анулира неплатена в срок резервация без предизвестие.

4.     Анулации на индивидуални резервации до пет помещения са възможни, както следва:

a.     С еднократна такса от 20 лв. на резервация до 48 часа преди настаняване – за 1 помещение. Към този срок се добавят по 24 часа допълнително за всяко допълнително помещение. Часът за настаняване е 14,00 ч. в деня на първата нощувка.

b.     По-малко от 48 часа преди настаняване (или по-дълъг срок, ако помещенията са повече) или неявяване – стойността на 1 нощувка или нощувка с храна (според резервацията) или 50% от стойността на резервацията (което от двете е по-голямо). Същото е валидно и при напускане на хотела преди крайната дата на резервация.

c.      Анулации за нощувки в петък и/или събота по-малко от 48 часа преди настаняване (или по-дълъг срок, ако помещенията са повече) или неявяване, се таксуват в размер на 100% от стойността на резервацията.

d.     Намаляване на периода или броя гости на резервация или преместване на резервация на други дати до 48 часа (за 1 помещение) преди настаняване се таксува 20,00 лв. за всяка промяна.

5.     Резервации и анулации за групи от 6 и повече помещения се договарят индивидуално и се потвърждават в писмен вид.

6.     Хотелът има право да обяви различни срокове и условия за анулации за конкретни оферти, в който случай тези срокове и условия са посочени в самата оферта.

7.     За „резервация“ се считат всички помещения и услуги, заявени по едно и също време, независимо от престоя им.

8.     При анулирани резервации, хотелът възстановява платените суми, с приспаднатите неустойки, ако такива са дължими, в 7-дневен срок от писменото потвърждение на анулацията. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 дни от писменото потвърждение на анулацията.

Описание на условията за анулации в табличен вид:

Резервирани помещения

Срок преди настаняване

Неустойка

1

До 48 ч. (2 дни)

20 лв.

2

До 72 ч. (3 дни)

20 лв.

3

До 96 ч. (4 дни)

20 лв.

4

До 120 ч. (5 дни)

20 лв.

5

До 144 ч. (6 дни)

20 лв.

1-5

По-малко от 48 ч.

1 нощ. / 50%

1-5

По-малко от 48 ч. в петък и/или събота

100%

 

Застраховка „Отмяна на пътуване“

По желание – до 5 дни след заплащане на резервацията си, можете да си направите застраховка „Отмяна на пътуване“, която да покрие анулационните такси при анулиране на резервация. Застраховката е на ЗАД „Армеец“.

Цена (спрямо сумата на резервацията):

Срок

до 30 дни 

от 31 до 60 дни 

от 61 до 90 дни 

от 91 до 180 дни 

над 180 дни

 

Цена

1.50% 

2.00% 

2.20% 

2.50% 

2.70%


Покрити рискове:

  1. Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;
  2. Разходи за отмяна на пътуването;
  3. Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
  4. Разходи за удължаване на пътуването;
  5. Закъснение на самолетен полет.

За повече подробности, моля, обърнете се към хотела.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изявление за конфиденциалност:
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие, избирайки да посетите и използвате www.svetispas.com за Вашата онлайн резервация, и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се придържаме към ЗЗЛД. Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация. Балсистем ООД, в качеството си на собственик на www.svetispas.com , е регистриран администратор на лични данни с № 352516.

Следващата декларация представя как е гарантирана защитата на данните и какъв вид данни за какви цели се събират.

Събиране, обработка и предаване на лични данни:
По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)

Kартови данни и автентикационни данни
Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка.
Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между Вашия компютър и платежната страница на обслужващата ни банка.
Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
Балсистем ООД, в качеството си на собственик на www.svetispas.com , няма да изиска от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта (включително тип, номер, CVC код, валидност, име на картодържателя). Те ще бъдат изискани от банката в специална за целта онлайн форма за плащане.

Съгласие и използване на данни за посочените цели:
Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Право на информация:
Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.

Сигурност
Балсистем ООД и www.svetispas.com прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие.

Компетентни органи:
Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

Допълнителна информация
Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящата декларация за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип.

Политиката на хотела забранява настаняването с домашни любимци.