ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА БАЛНЕО ХОТЕЛ СВЕТИ СПАС

Фирма Балсистем ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Тодор Каблешков 55, вх. А, ет. 7, с ЕИК 202114168, регистрирано по ЗЗДС с BG202114168, aдрес за контакт – Област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, ул. Никола Вапцаров 97, телефон: +359 899 97 22 77 и електронна поща: info@svetispas.com, е собственик на Балнео Хотел Свети Спас.

В качеството си на администратор на лични данни, фирмата има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочетете внимателно Политика за защита на личните данни на Балнео Хотел Свети Спас, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни при регистрацията в хотела е на основание Закона за туризма и е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите, предлагани от Балнео Хотел Свети Спас, са предназначени само за пълнолетни лица, навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Балнео Хотел Свети Спас на непълнолетни лица без придружител.

Балнео Хотел Свети Спас се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията, събрана за Вас, е насочена само за вътрешна употреба.

Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

Балнео Хотел Свети Спас събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Извършвайки резервация през резервационната система на сайта на Балнео Хотел Свети Спас https://svetispas.com/, Вие се съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, ние приемаме, че Вие изрично се съгласявате Балнео Хотел Свети Спас като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

Използвайки нашия уеб сайт, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.

Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

Личните данни се събират в минимален обем, преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies). Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого?

  • Посетители на сайта, собственост на Балнео Хотел Свети Спас

Посетител е всяко лице, заредило сайта на Балнео Хотел Свети Спас в уеб браузъра си.

Категории лични данни, събирани от Балнео Хотел Свети Спас, цел на обработването и срок на съхранение:

-Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
-Персонални: Лични данни, събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администраторът използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
-Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на Балнео Хотел Свети Спас. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
-Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта са с максимална валидност от 1 година. Личните данни, предоставени след съгласие на потребителя, се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
-Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и с Политика на резервации и анулации. Информирано съгласие.

  • Потребители, попълващи заявка или запитване за резервация

-Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес, възраст на всички туристи, пътуващи с потребителя.

-Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка, подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
-Срок на съхранение: 10 години
-Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

  • Клиенти на Балнео Хотел Свети Спас, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

-Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата, пътуващи с Вас.
-Цели на обработването: Сключване на договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.
-Срок за съхранение:  10 години
-Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Кой друг може да получи данните Ви?

Балнео Хотел Свети Спас при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
– има изрично съгласие от Ваша страна;
– има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
– Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Балнео Хотел Свети Спас – хотелиери и ресторантьори, лица, предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват, като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Балнео Хотел Свети Спас извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани. За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: info@svetispas.com

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити обществения интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

Балнео Хотел Свети Спас не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашият сайт има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ, сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт, и предоставяне на качествена услуга на клиента от Балнео Хотел Свети Спас. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни, предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на Балнео Хотел Свети Спас.

Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част и допълва Политиката за използване на бисквитки и Политиката на резервации и анулации.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика за защита на личните данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ В САЙТА НА БАЛНЕО ХОТЕЛ СВЕТИ СПАС 5* ВЕЛИНГРАД

 

Svetispas.com използва „бисквитки“, за да подобри Вашето преживяване, да анализира трафика към сайта и да направи уеб сайтът да работи коректно.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате уеб сайта. Те позволяват на сайта да запомня Вашите действия и предпочитания (като например избран език, валута, размер на шрифта и други) за определен период от време, така че да не се налага да ги въвеждате отново всеки път, когато се връщате на сайта или преминавате от една страница на друга в сайта. Можете да контролирате бисквитките, като изберете какви бисквитки да включите.

Уеб сайтът използва следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

  • Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки са категоризирани като задължителни бисквитки, които са от съществено значение за правилното функциониране на уеб сайта и затова функционалните бисквитки трябва да бъдат винаги включени. Тези бисквитки гарантират основните функционалности и функции за сигурност на уеб сайта, анонимно. Функционалните бисквитки остават в браузъра и след като уеб сайтът бъде затворен.

Също така, тези бисквитки подпомагат Вашите действия в сайта и благодарение на тях, Вие имате достъп до всички секции на уеб сайта. Бисквитките Ви гарантират, че резервацията, направена онлайн през сайта, е безопасна и сигурна. Тези бисквитки могат да се използват за различаване и запомняне. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт на езика, избран от Вас при Вашето предишно посещение в нашия уеб сайт, а цените – спрямо валутата, която сте избрали. Целта е да не се налага отново да избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство при посещение на сайта.

Функционалните бисквитки са също тези за включване на кеширане, защото при всяка следваща заявка към нашия сайт, браузърът връща обратно информацията от бисквитката и спомага за по-бързото зареждане на уеб сайта.

  • Аналитични бисквитки

Аналитичните бисквитки се съхраняват във Вашия браузър само с Вашето съгласие. Ето защо, Вие можете да решите, дали да включите тези бисквитки. Моля, да имате предвид обаче, че невключването на Аналитичните бисквитки може да повлияе на изживяването Ви при сърфирането в уеб сайта и може да доведе до нарушения във функционалността на сайта.

Всъщност аналитичните бисквитки са анонимни бисквитки и те не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. По-скоро чрез аналитичните бисквитки можем да разберем, как посетителите на уеб сайта взаимодействат с него.

Посредством аналитичните бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения, дали сайтът е посетен през мобилно или десктоп устройство и момента на излизане от сайта.

Благодарение на цялата тази статистическа информация ние можем да оценим ефективността на нашия уеб сайт и да установим доколко нашите потребители работят лесно със сайта. На база на това ще можем да достигаме до решения за подобряване на Вашето потребителско преживяване на сайта. Това може да става чрез подобряване на най-важните функции въз основа на обобщени данни за използване на онлайн средата, чрез определяне на ключовите типове поведение въз основа на обобщени данни и чрез оценка и подобряване на ефективността на дадена рекламна кампания.

  • Рекламни бисквитки

Рекламните бисквитки са още един вид бисквитки, които се съхраняват във Вашия браузър само с Вашето съгласие и затова можете да решите дали да ги включите или не. Но тук отново трябва да имате предвид, че ако решите да не включвате рекламните бисквитки, това може да повлияе на изживяването Ви при сърфирането в уеб сайта и може да доведе до нарушения във функционалността на сайта.

Рекламните бисквитки са използвани за оценка и установяване на Вашите онлайн дейности и интереси. Целта на рекламните бисквитки е да Ви се показват персонализирани реклами, тоест реклами, които са по-релевантни за Вашите интереси.

Рекламните бисквитки се използват също така и за установяване на ефективността на рекламните кампании, в това число за установяване на броя на кликванията върху рекламите на уеб сайта и оценка на броя на хората, които са взаимодействали със сайта чрез рекламите, тоест броя на хората, които са влезнали в сайта след кликване върху реклама.

Информацията от рекламните бисквитки се използва за ограничаване на честотата на показване на реклами. Също така, рекламните бисквитки се използват, за да се гарантира, че не виждате една и съща реклама твърде много пъти.

С избора на всички бисквитки се гарантира правилното функциониране на уеб сайта. Докато, ако откажете включването на някои от бисквитките, това може да доведе до нарушения във функционалността на сайта и може да повлияе на изживяването Ви при сърфирането в уеб сайта.

Login Form
Register Form
Обаждане
Локация