ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА БАЛНЕО ХОТЕЛ СВЕТИ СПАС

Фирма Балсистем ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Тодор Каблешков 55, вх. А, ет. 7, с ЕИК 202114168, регистрирано по ЗЗДС с BG202114168, aдрес за контакт – Област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, ул. Никола Вапцаров 97, телефон: +359 899 97 22 77 и електронна поща: info@svetispas.com, е собственик на Балнео Хотел Свети Спас.

В качеството си на администратор на лични данни, фирмата има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочетете внимателно Политика за защита на личните данни на Балнео Хотел Свети Спас, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни при регистрацията в хотела е на основание Закона за туризма и е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите, предлагани от Балнео Хотел Свети Спас, са предназначени само за пълнолетни лица, навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Балнео Хотел Свети Спас на непълнолетни лица без придружител.

Балнео Хотел Свети Спас се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията, събрана за Вас, е насочена само за вътрешна употреба.

Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

Балнео Хотел Свети Спас събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Извършвайки резервация през резервационната система на сайта на Балнео Хотел Свети Спас https://svetispas.com/, Вие се съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, ние приемаме, че Вие изрично се съгласявате Балнео Хотел Свети Спас като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

Използвайки нашия уеб сайт, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.

Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

Личните данни се събират в минимален обем, преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies). Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого?

  • Посетители на сайта, собственост на Балнео Хотел Свети Спас

Посетител е всяко лице, заредило сайта на Балнео Хотел Свети Спас в уеб браузъра си.

Категории лични данни, събирани от Балнео Хотел Свети Спас, цел на обработването и срок на съхранение:

-Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
-Персонални: Лични данни, събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администраторът използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
-Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на Балнео Хотел Свети Спас. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
-Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта са с максимална валидност от 1 година. Личните данни, предоставени след съгласие на потребителя, се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
-Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и с Политика на резервации и анулации. Информирано съгласие.

  • Потребители, попълващи заявка или запитване за резервация

-Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес, възраст на всички туристи, пътуващи с потребителя.

-Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка, подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
-Срок на съхранение: 10 години
-Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

  • Клиенти на Балнео Хотел Свети Спас, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

-Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата, пътуващи с Вас.
-Цели на обработването: Сключване на договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.
-Срок за съхранение:  10 години
-Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Кой друг може да получи данните Ви?

Балнео Хотел Свети Спас при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
– има изрично съгласие от Ваша страна;
– има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
– Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Балнео Хотел Свети Спас – хотелиери и ресторантьори, лица, предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват, като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Балнео Хотел Свети Спас извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани. За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: info@svetispas.com

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити обществения интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

Балнео Хотел Свети Спас не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашият сайт има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ, сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт, и предоставяне на качествена услуга на клиента от Балнео Хотел Свети Спас. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни, предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на Балнео Хотел Свети Спас.

Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част и допълва Политиката за използване на бисквитки и Политиката на резервации и анулации.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика за защита на личните данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ В САЙТА НА БАЛНЕО ХОТЕЛ СВЕТИ СПАС

 

Svetispas.com използва „бисквитки“, за да подобри Вашето преживяване, да анализира трафика към сайта и да направи уеб сайта да работи коректно. Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате използването на бисквитки.

HTTP Cookie или HTTP “бисквитка“, мн.ч. “бисквитки”, е начин, използван от уеб сайтовете, за съхранение на информация локално в уеб браузъра на посетителя.

Чрез HTTP бисквитките сайтът Svetispas.com може да “различава” и “запомня” посетителите. И още, бисквитките се използват за запомняне на индивидуалните предпочитания на потребителите, настройки и извършени действия, състоянието на дадена функционалност, услуга или особеност в сайта. Например избран от посетителя на сайта език и/или валута.

Когато Svetispas.com се зарежда, сайтът създава и изпраща на посетителя си бисквитка. Информацията в тази бисквитка се записва от уеб браузъра – в системното му пространство, на устройството на посетителя. При всяка следваща заявка към нашия сайт, браузърът връща обратно информацията от бисквитката и спомага за по-бързото зареждане на уеб сайта.

Сайтът на Балнео Хотел Свети Спас използва следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

  • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на сайта. Тези бисквитки остават в браузъра и след като уеб сайтът бъде затворен. Тези бисквитки също може да се ползват за различаване и запомняне. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт на езика, избран от Вас при Вашето предишно посещение в нашия уеб сайт, а цените – спрямо валутата, която сте избрали. Целта е да не се налага отново да избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство при посещение на сайта. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

  • Аналитични бисквитки

Посредством тези бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения, дали сайтът е посетен през мобилно или десктоп устройство и момента на излизане от сайта. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. По-скоро посредством аналитичните бисквитки ние можем да установим доколко нашите потребители работят лесно със сайта и достигаме до решения за подобряване на потребителското преживяване на сайта.

Деактивиране на бисквитки

Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на Вашия браузер. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ може да доведе до нарушения във функционалността на сайта и до спиране работата на онлайн резервационната система на Балнео Хотел Свети Спас.

Login Form
Register Form
Обаждане
Локация